Kompendium i sundhedsret

  • Kompendieforlaget
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788771730005
0

Formålet med dette kompendium er at give de studerende mulighed for at skabe sig et hurtigt overblik over pensum i kursusfaget Sundhedsret ved Københavns Universitet.  


Kompendiet er i høj grad bygget op omkring lærebogen Sundhed og Jura af Mette Hartlev, Ulla Hybel og Peter Bak Mortensen (1. udgave).   På grund af dets selvstændige struktur, vil det dog også kunne anvendes som hjælp til studerende ved resten af landets uddannelsesinstitutioner, hvor der er fokus på de juridiske aspekter omkring sundhedslovgivningen.   Sundhedsvæsenet har generelt stor politisk og offentlig bevågenhed, og der sker konstant løbende lovændringer og organisatoriske forandringer på området.


Det er derfor yderst vigtigt, at den studerende er opmærksom på eventuelle lovændringer. Kompendiet er som lærebogen Sundhed og Jura opdateret frem til 30. juni 2013, med undtagelse af kapitel 8 omkring assisteret reproduktion, der er opdateret frem til 30. november 2013 samt kapitel 4 omkring retten til behandling i og uden for Danmark, der er opdateret frem til 1. januar 2014.