Konserveringsteknik

  • Biofolia
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 2
  • 9788791319648
0

Konserveringsteknik 2 omhandler de forskellige konserveringsmetoder, der bruges i industriel levnedsmiddelproduktion. Bogen gennemgrå kapitelvis principperne for tørring, røgning, saltning, kemisk konservering, fermetering, varme- og strålekonservering.


Ved hver metode beskrives den anvendte teknologi, de kemisk/fysiske principper for konserveringen og endelig gives der eksempler på relevante levnedsmidler. Bogen kan anvendes både som lærebog og opslagsværk.Der er desuden et meget omfattende stikordsregister.


Se også Konserveringsteknik 1.