Krig og diplomati

  • HELIKON
  • 2020
  • Paperback
  • 132
  • dan
  • Udgave er ikke defineret
  • 9788791817465

Machiavellis såkaldt "mindre politiske skrifter" fortjener særlig opmærksomhed, fordi de giver os et indblik i udviklingen af hans politiske tænkning. Mens denne tænkning er kommet til fuldt flor i hans store politisk-militære værker viser hans mindre politiske skrifter os nogle vigtige etaper på vejen dertil. De uddyber og nuancerer billedet af den berømte florentiner og bringer os tæt på hans daglige virke som diplomat, militærkyndig og sekretær for republikken Firenze.    


I nærværende udvalg er medtaget Castruccio Castracani fra Luccas levnedsbeskrivelse, som mere koncentreret end nogen anden Machiavelli-tekst fører os ind i hans tankeverden. Skriftet - en slags historisk novelle - beretter om, hvordan hovedpersonen takket være sin virtù formår at hæve sig op til fyrstestand, men på sin triumfs højdepunkt rammes af den ubarmhjertige Fortuna og dør af - en virusinfektion!   

Ingen af Machiavellis mindre skrifter har tidligere foreligget på dansk.

Alle Machiavelli-oversættelser udgivet af Forlaget HELIKON: 
Fyrsten (1998/2020) 
Drøftelser af Livius (Discorsi) (2004) 
Krigskunsten (2012/2020) 
Krig og diplomati. De mindre skrifter (2020)   

Om Machiavelli:
C. Paludan-Müller: Undersøgelse af Machiavelli som skribent (2021)
Frederik den Store: Anti-Machiavel (2022)

Købes ofte sammen med: 
Francesco Guicciardini: Råd og refleksioner (Ricordi) (2018) 
Fritz Wolder: Magtens manual (2001/2018)
198,00 kr.
178,20 kr.