• Samfundslitteratur
  • 2009
  • Paperback
  • 330
  • dan
  • 1
  • 9788759313770

Krig og fred i det 21. århundrede

0

Det 21. århundrede sætter helt nye målestokke for krig og fred. Nutidens krige finder ikke længere sted imellem enkeltstater, men som krige på det internationale samfunds vegne mod ´slyngelstater´ eller ´fejlslagne stater´, som oprørskrige og borgerkrige eller som den globale krig mod terror.

På globalt plan er der således færre væbnede konflikter og færre, der dør i krig.

Uanset at verden i dag oplever økonomiske kriser, klima- og miljøproblemer, fattigdom og kriminalitet, finder en række udviklinger sted, som peger i retning af positiv fred: lokalt, regionalt og globalt. Trods dybe problemer er det internationale samfund i stand til indsatser, som regulerer den globale adfærd og mindsker menneskelig lidelse. Regionale samarbejdsorganisationer udvikles, globaliseringen og teknologien inviterer til samarbejde.

Denne bog præsenterer et bredt og dækkende udvalg af både klassiske og nyere tolkninger og teoretiske opfattelser af freden, krigen og deres indbyrdes relationer i vort århundrede. Bogens perspektiv er globalt, men også Danmarks situation - som et land med en sikkerhed uden historisk sidestykke og dog involveret i blodig krigsførelse - sættes ind i denne begrebsmæssige og empiriske sammenhæng.

298,00 kr.
248,00 kr.