Kulturformidling

  • Samfundslitteratur
  • 2021
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759339701
0

Vilkårene for
kulturproduktion, kulturformidling og kulturforbrug har ændret sig radikalt i
de seneste årtier. Det har udfordret kunstens og kulturinstitutionernes
position som kilde til særlige oplevelser og skabt et mere flertydigt syn på
brugerens rolle. Kulturformidlingen har tilsvarende ændret fokus fra, hvad
der formidles til hvordan der formidles; til publikums oplevelse af
mødet med kultur, og til brugerinddragende aktiviteter.

Denne bog om kulturformidling
bidrager med en teoretisk, en historisk og en kulturpolitisk forståelsesramme,
og den afdækker nogle af de historiske og samfundsmæssige forandringer, der
aktuelt præger feltet. Forfatteren diskuterer kulturoplevelsen på tre niveauer:
som individets subjektive, æstetiske oplevelse; som kollektivt fænomen med
stedet og deltagelsen i centrum for oplevelsen; og med fokus på, hvordan
danskerne forbruger kultur forskelligt, og den værdi for samfundet,
befolkningens kulturoplevelser skaber.

Kulturformidling kan
anvendes af studerende, der beskæftiger sig med kulturformidling, og indeholder
arbejdsopgaver til undervisningen. Den henvender sig også til aktivt udøvende
kulturformidlere og andre, der vil forstå, analysere og diskutere aktuel
kulturformidling.