Kulturformidling: Teoretiske begreber, historiske perspektiver og kulturpolitiske rammer

  • Samfundslitteratur
  • 2021
  • Paperback
  • 184
  • dan
  • 1
  • 9788759337073
0

Omstændighederne for kulturproduktion, kulturformidling og kulturforbrug har ændret sig radikalt i de seneste årtier. Det har udfordret kunstens og kulturinstitutionernes position som kilde til særlige oplevelser og skabt et mere flertydigt syn på brugerens rolle. Kulturformidlingen har tilsvarende ændret fokus fra, hvad der formidles til hvordan der formidles; til publikums oplevelse af mødet med kultur, og til brugerinddragende aktiviteter.


Denne bog om kulturformidling bidrager med en teoretisk, en historisk og en kulturpolitisk forståelsesramme, og den afdækker nogle af de historiske og samfundsmæssige forandringer, der aktuelt præger feltet. Forfatteren diskuterer kulturoplevelsen på tre niveauer: som individets subjektive, æstetiske oplevelse; som kollektivt fænomen med stedet og deltagelsen i centrum for oplevelsen; og med fokus på, hvordan danskerne forbruger kultur forskelligt, og den værdi for samfundet, befolkningens kulturoplevelser skaber.

Kulturformidling kan anvendes af studerende, der beskæftiger sig med kulturformidling, og indeholder arbejdsopgaver til undervisningen. Den henvender sig også til aktivt udøvende kulturformidlere og andre, der vil forstå, analysere og diskutere aktuel kulturformidling.
220,00 kr.
198,00 kr.