• Gyldendal
  • 2005
  • Hardback
  • 344
  • dan
  • 2
  • 9788762805514
0

Forfatternes ærinde med denne bog er at bidrage til en bedre interkulturel forståelse. De gør det ved at uddybe og nuancere centrale begreber, der knytter sig til forståelsen af det multietniske samfund.  
I første del gives en teoretisk indføring i kulturforståelse og kontakten mellem de forskellige folkeslag, etnicitet og nationalisme.  
Anden del behandler den konkrete virkelighed - kontakten mellem indvandrere og samfundet. Problemstillinger bliver beskrevet og belyst med udgangspunkt i de generelle og globale perspektiver, som er præsenteret i første del.  
Bogens sidste kapitel indeholder opdateret statistik om asylansøgere og indvandrere og deres efterkommere i Danmark.

365,00 kr.
315,00 kr.