Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt

  • Samfundslitteratur
  • 2021
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759339664
0

Er du lærerstuderende og skal i gang med bachelorprojektet? Savner du inspiration til, hvordan du skal arbejde med at undersøge en lærerfaglig problemstilling? Så er der hjælp at hente i denne bog, som handler om undersøgelsesprocessen fra problemformulering til analyse af empiriske data.

I 10 kapitler åbner en række forskere og bachelorvejledere døre til, hvordan undersøgelsesarbejde med kvalitative metoder kan se ud i praksis. De tager dig med ind i maskinrummet og giver dig konkrete eksempler på, hvordan du:

Indkredser din lærerfaglige problemstilling og problemformulerer (del 1)
Vælger metode og producerer data (del 2)
Analyserer data (del 3)
Det er forfatternes mål, at du kan se dit bachelorprojekt både som en meningsfuld afslutning på din læreruddannelse og som en åbning mod dit kommende professionelle virke i skolen.