Kvalitet i pædagogisk arbejde med børn

  • Forlaget Børn & Unge
  • Paperback
  • 130
  • dan
  • 1
  • 9788789780078
0

Diskussion om kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn er ikke kun en skandinavisk diskussion. Den er international. Kvalitetsdiskussionen er samtidig et godt eksempel på, at hvis vi ønsker at udvikle pædagogikken, må vi trække på viden og erfaring fra praktikere, forskere og brugere med forskellig baggrund.

Gunni Kärrbys bog er med til at give et overblik over væsentlige dele af den internationale kvalitetsdiskussion.

Men kvaliteten i pædagogisk arbejde for børn er ikke bare et anliggende for pædagoger og personale inden for børneomsorgen. Det er også et spørgsmål om vores fælles fremtid i et hurtigt forandrende samfund. Effektivitet og bedre kvalitet i offentlige virksomheder anses i dag for værende et politisk mål og en samfundsøkonomisk nødvendighed.

Kvalitet i pædagogisk arbejde med børn henvender sig til personalet inden for daginstitutioner og skole samt til pædagoger og studerende i de pågældende grunduddannelser. Og den har bud til politikere og embedsmænd, som har ansvar for institutionernes udvikling.

Forfatteren, docent Gunni Kärrby, er en af pionererne inden for svensk børneforskning. Hun arbejder ved Göteborgs universitets pædagogiske institut og er en flittigt benyttet foredragsholder og en anset ekspert i spørgsmål om børns udvikling.

158,00 kr.