At lære om døden og livet

  • Gads Forlag
  • 2003
  • Paperback
  • 122
  • dan
  • 1
  • 9788712039815
0

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for uddannelse i teori og praktik inden for sundhedsvæsnet. Bogen bygger på forfatterens speciale med samme titel fra Institut for Filosofi, Pædagogik og retorik ved Københavns Universitet.

Forfatteren, der også er sygeplejerske, beskriver uddannelse i teori og praktik med udgangspunkt i sygeplejestuderendes oplevelser i relation til behandling og pleje af alvorligt syge og døende mennesker.

Bogens ærinde bliver på den baggrund todelt. Synet på livet og døden i dagens samfund belyses ud fra en filosofisk, en sociologisk og en medicinsk synsvinkel, og gennem interviews med nogle sygeplejestuderende belyses problemerne med læring i praksis - der hvor det vikelige liv udspiller sig dagligt.

Derfor henvender denne bog sig både til studerende i sundhedsfagene og til deres undervisere, dvs. både til dem, der skal lære at agere i feltet, og til dem, der skal være deres vejledere i denne proces.

Den rejser spørgsmålet om, hvorvidt læring i praksis er mulig, og hvordan denne læring i givet fald skal tilrettelægges.

125,00 kr.