• Dafolo
  • 2020
  • Paperback
  • 190
  • dan
  • Udgave er ikke defineret
  • 9788771605051
0
Hvordan tilrettelægger vi som undervisere et læringsmiljø, hvor konstruktion med digitale teknologier sættes i spil, så eleverne bevæger sig fra at være passive konsumenter af teknologi til at kunne anvende den kreativt, kritisk og problemløsende? Og hvordan gør vi det, samtidig med at vi gennemfører en undervisning, der har fokus på opnåelse af faglige mål? 

Det gives der konkrete eksempler på i antologien Lærer under designprocesser.   Forfatterne har arbejdet med FabLab@SCHOOLdk-projektet enten som lærere, FabLab-ledere, konsulenter, koordinatorer, skoleledere eller undervisere ved læreruddannelsen. 

I kapitlerne sætter de ord på, hvad de har lært af forløbet, de giver deres overvejelser over betydningen af designtilgangen i undervisning videre, og som læser kommer man derved helt tæt på underviserrollen i et læringsmiljø præget af design og teknologi.   

Bogen består af tre dele:   

1. Designprocessen i undervisningen   

2. Teknologi og læringsmiljøer i skolen   

3. Kulturforandringer i skolen og på professionsuddannelserne   

Den første del følger faserne i designcirklen, den anden del tager et metaperspektiv på opbygningen af læringsmiljøer i skolen, og den tredje ser fremad på perspektiverne for de mulige kulturforandringer i morgendagens skole.   

Titlen - 'Lærer under designprocesser' - rummer en tvetydighed, nemlig at man både udvikler lærerrollen og læringssituationen, når man arbejder med designprocesser og konstruktion med digitale teknologier. 

Derfor bidrager bogens kapitler også med overvejelser over de ændringer i adfærd hos lærer og elever, som læringsmiljøet lægger op til, og som hermed udfordrer den gældende undervisningspraksis.
397,50 kr.
243,00 kr.