• Samfundslitteratur
  • 2014
  • Paperback
  • 431
  • dan
  • 2
  • 9788759316580

Ledelse og organisation

0

Forventningerne til, hvad der er god ledelse af og i organisationer, ændrer sig stadig hurtigere.

Ledelse og organisation - forandringer og udfordringer sætter fokus på den kompleksitet og den mangfoldighed af perspektiver og tilgange til organisationsfeltet, som er nødvendig for at indfange organisationen og daglige og strategiske udfordringer, som lederen møder.

Bogen adskiller sig fra de fleste eksisterende organisationsteoretiske lærebøger ved at indtænke organisationen og dennes udvikling i en ledelsesmæssig kontekst.

Forfatterne belyser organisationen i forhold til de rammer, der gives for ledelse i dag, og de udviklingsmønstre, der tegner sig for ledelse fremover. De giver en grundig indføring i centrale temaer og behandler såvel klassiske som helt nye teorier.

420,00 kr.
355,00 kr.