Litteraturen rundt

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 1
  • 9788759332580

Litteraturen rundt beskriver aktørerne i det litterære felt og den dynamik, der er mellem dem. Med udgangspunkt i Pierre Bourdieus feltteori og Bruno Latours teori om aktører, netværk og attachment beskrives litteraturpolitik, teknologi og økonomi, forfatterroller, anmeldertyper, læsekredse, biblioteksvæsen samt forskning og undervisning i litteratur. Aktørerne i feltet organiseres af forestillingen om den litterære institution, som får en særlig opmærksomhed.


Lars Handesten beskriver i bogen, hvordan det litterære felt netop nu undergår store forandringer på baggrund af internationalisering af bogmarkedet, nye digitale teknologier og forandringer i mediernes sammensætning og funktion. Bogen præsenterer ny litteratursociologisk forskning i betingelserne for litterær produktion i Danmark.


Litteraturen rundt giver en eksemplarisk beskrivelse af feltet efter princippet "follow the book". Bogen er Morten Papes roman Planen. Dens vej gennem det litterære felt undersøges - med den litterære redaktør, kritikeren og læsekredsen i fokus.