• Samfundslitteratur
  • 2018
  • Paperback
  • 519
  • dan
  • 2
  • 9788759331552

Matematik for lærerstuderende

0
DELTA 2.0 er en ny og helt opdateret udgave af Delta, der i ti år har været brugt i matematiklærernes grund-, efter- og videreuddannelse.
DELTA 2.0 er del af serien MATEMATIK FOR LÆRERSTUDERENDE.
Ud over DELTA 2.0 består serien af fem bøger med fokus på matematisk indhold: to om Tal, algebra og funktioner,
to om Geometri og en om Stokastik, hvortil kommer en bog om elever med særlige behov i matematikundervisningen. 
Bøgerne i serien er et ambitiøst forsøg på at sammentænke de matematikfaglige aspekter af læreruddannelsen med fagdidaktiske og professionsrettede overvejelser.
DELTA 2.0 er seriens almene fagdidaktik. Der er også fagdidaktiske overvejelser i de øvrige bøger i serien, men de er knyttet til specifikt matematisk indhold. 
DELTA 2.0 behandler mere generelle matematikdidaktiske problemstillinger som læringsteoretiske overvejelser i forbindelse med matematik, centrale aspekter af det at undervise i matematik og digitale teknologier som værktøj til at støtte elevers faglige læring af matematik. Det er en gennemgående idé i DELTA 2.0 at formulere matematikdidaktiske fokuspunkter, som i særlig grad er vigtige for lærere at reflektere over.
DELTA 2.0 henvender sig ikke blot til lærerstuderende, men kan også anvendes i matematiklærernes efter- og videreuddannelse, fx diplom-, kandidat- eller masteruddannelser. Desuden vil matematiklærere kunne finde inspiration til udvikling af egenundervisning.
498,00 kr.
429,00 kr.