• Samfundslitteratur
  • 2020
  • E-bog
  • 0
  • Danish
  • 2
  • 9788759333310
0

Materialitet er en indføring i studiet af kultur, identitet og teknologi set gennem de fysiske genstande og fænomener, som omgærder menneskers sociale virkelighed. Denne bog tager afsæt i de seneste årtiers flerfaglige perspektiver på studiet af ting og trækker på en bred vifte af faglige tilgange, mens den indkredser, hvordan materiel kultur er med til at definere menneskers handlinger og forståelse af kulturelle og identitetsmæssige verdener.


Som den første tværfaglige, dansksprogede lærebog introducerer Materialitet et udvalg af begreber og problemstillinger, som er centrale i materialitetsstudierne: teknologi, tingenes agens, rum, forbrug, forfald og etik.


Ved rig brug af konkrete eksempler søger bogen at afklare forskellige analytiske og teoretiske tilgange til forskellen mellem det materielle og immaterielle i såvel fortid som nutid.


I denne 2. udgave af bogen er der bl.a. indføjet et nyt kapitel 9.
Bogen henvender sig primært til studerende på bachelor- og kandidatniveau med interesse for menneskelivets materielle forfatning, men er relevant for alle, der har fokus på samspillet mellem mennesker og de ting, vi omgiver os med.