• Gyldendal Akademisk
  • 2003
  • Paperback
  • 536
  • dan
  • 1
  • 9788762804678
0

I Medicinske fag gennemgås alle kroppens organsystemer systematisk, og der bruges ikoner til at markere de forskellige fag, der indgår i beskrivelsen: fysiologi og anatomi (ikon: et hjerte), sygdomslære (ikon: en person i en seng), lægemiddellære (ikon: piller), mikrobiologi (ikon: forstørrelsesglas).

I bogens indledningen beskrives kroppens celler som udgangspunkt for at forstå de fag, der indgår i bogen. Og afsnittet bliver på den måde en disposition for resten af bogen.

Inden for hvert organsystem gennemgås først det sunde menneske (fysiologi og anatomi). På baggrund af dette beskrives de ændringer, der sker, når et menneske bliver sygt (sygdomslære, mikrobiologi) og kommer i medicinsk behandling (lægemiddellære).

Fysiologi- og anatomi sammenfatter basisviden om kroppens normale funktioner og anatomi - afsnittene indeholder mange farveillustrationer, der understøtter teksten.

Sygdomslæren er et sammendrag af de væsentligste symptomer og en gennemgang af hyppigt forekommende sygdomme i organsystemet. Sygdomslæren indledes med en sygehistorie fra hverdagen.

Under behandling gennemgås relevante hovedgrupper af medicin uden at beskrive præparaternes navne og detaljer om de enkelte præparater. I slutning af hvert kapitel er der refleksionsøvelser og forslag til videnssøgning.

Nogle emner er af generel karakter og indgår derfor i en opslagsdel bagest i bogen, det drejer sig om: Undersøgelser og undersøgelsesmetoder, lægemiddellære generelt fx lægemidlers skæbne i organismen, lægemiddelformer, virkning, bivirkning samt almen viden om mikrobiologi fx resistens, virulens.

Bogens fagudtryk på latin eller græsk er i kursiv de første gange, læseren møder dem i bogen, og hvert fagudtryk er forklaret på dansk i den sammenhæng, ordet indgår.

498,00 kr.
448,20 kr.