• Forlaget Ajour
  • 2022
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 5
  • 9788775720040
0


Informations- og ytringsfrihed er afgørende kendetegn for et demokratisk samfund. Med frihed følger også ansvar, og her dukker straks dilemmaer op, som man kan opleve næsten dagligt: krænkelser af privatlivet, injurier, hadefulde ytringer, manipulation, skjult reklame og mange andre problemstillinger, som både er juridiske og etiske.

Mediejura. Det handler om informations- og ytringsfrihed gennemgår centrale mediejuridiske begreber, vigtige retsregler og etiske retningslinjer. Og den refererer en lang række eksempler på afgørelser i konkrete sager.

Denne 5. udgave er ajourført med omtale af nye retsregler bl.a. om beskyttelse af whistleblowere, ophavsret og forskellige typer online medieplatforme. Ved mange af bogens emner er omtalt nye afgørelser, der præciserer og udvikler mediejuraen.

Kendskab til mediejura er særlig vigtig for personer, der arbejder professionelt med journalistik og kommunikation, og for studerende, der uddanner sig på disse felter. Og i øvrigt for alle personer, myndigheder, virksomheder og organisationer, der bliver omtalt eller selv giver sig i kast med at publicere oplysninger.

Under Supplerende materialer finder du links til de love og regler, der er henvist til i bogen, og til afgørelser, der er omtalt. Desuden links til hjemmesider med nyttig information om bogens emner.