Menneske i verden

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759338391
0

Hvad vil det i grunden sige at være et menneske? I mange
professionsuddannelser og universitetsuddannelser inden for det humanistiske
område er antagelser om mennesket både kernen og udgangspunktet - uden at det
dog altid synliggøres, hvad antagelserne dækker over. Et menneske ved vi jo
allerede hvad er - vi er jo selv et af slagsen - så hvorfor spørge
nærmere ind til dette?

Helt så enkelt er det naturligvis ikke. Denne bog opstiller
og afdækker nogle af de helt centrale spørgsmål, som trænger sig på, når vi
ønsker at blive klogere på humanioras antagelser om det menneskelige. Spørgsmål
og undren er afsættet for bogens søgen efter svar i filosofien, pædagogikken,
sociologien og psykologien. Resultatet munder ikke ud i et teoretisk
sammenhængende svar, men aftegner snarere et billede af humanioras sammensatte
reservoir af forståelser, hvilket kan støtte læseren i en videre udforskning af
emnet.

Bogen omfatter ti kapitler, som hver især kredser om
grundlæggende menneskelige temaer som fx køn, udvikling, læring, arbejde,
opdragelse, tid og tro.