Metapsykologi 1-2

  • Gyldendal
  • 2021
  • Paperback
  • 534
  • dan
  • Udgave er ikke defineret
  • 9788741276342
0

Metapsykologi var for Freud det modsatte af metafysik. Ikke filosofiske spekulationer om menneskets væsen, men opstilling og afprøvning af videnskabelige hypoteser om psykens opbygning og udvikling. De metapsykologiske hypoteser udgør tilsammen psykoanalysens teori.

 

Metapsykologi 1 indeholder otte afhandlinger:

Formuleringer om de to principper for psykiske processer (1911)

Bemærkninger om begrebet det ubevidste i psykoanalysen (1912)

Om indførelsen af begrebet narcissisme (1914)

Drifter og driftsskæbner (1915)

Fortrængningen (1915)

Det ubevidste (1915)

Metapsykologisk supplement til drømmelæren (1915, udgivet 1917)

Sorg og melankoli (1915, udgivet 1917).

 

Til Metapsykologi 1 er skrevet en generel indledning, hvor metapsykologiens udvikling gennemgås.

 

Metapsykologi 2 indeholder fem afhandlinger:

Hinsides lystprincippet (1920)

Massepsykologi og jeg-analyse (1921)

Jeg'et og det'et (1923)

Notits om den 'magiske blok' (1925 [1924])

Benægtelsen (1925).

Hver afhandling har en mindre redaktionel indledning samt et antal kommenterende noter. Begge bind afsluttes med en komplet fortegnelse over Freuds skrifter.

Metapsykologi 1 og 2 udkom første gang på dansk i 1983 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags klassikerserie.

180,00 kr.
150,00 kr.