Metodelære for lægfolk

  • Edition Steen
  • 2011
  • Paperback
  • 112
  • dan
  • 1
  • 9788798779889
0

Bogen gør rede for grundlæggende metoderegler vedr. samfundsdebat (distinktioner, beskrivelse/forklaring/domfældelse, det komparative kneb, sandhedstabel, arts/grads-forskel, sprogbrug m.m.).
Racisme, kulturpåvirkning, udvikling, naboskab diskuteres.
Desuden kritiseres vulgær-psykologi, og herunder argumenteres for at begrebet kontaktfuldhed er et svindelnummer opfundet af netop vulgær-psykologer.

95,00 kr.
85,50 kr.