Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø

  • Roskilde Universitetsforlag
  • 2019
  • Paperback
  • 250
  • dan
  • 1
  • 9788778675293

Denne bog introducerer vidensmobilisering som en strategi til at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsmiljøforskningen og dets anvendelsesmuligheder i praksis.

Bogen præsenterer viden om overordnede perspektiver, konkrete aktiviteter og virksomme mekanismer, som har betydning for, når arbejdsmiljøforskningen skal virke i praksis.
Sigtet med bogen er at skabe en fælles forståelse omkring etablering af problemfokus, formidlingsstrategier og rammer for samarbejdet mellem forskere og andre aktører, når arbejdsmiljøforskningen skal bringes i anvendelse på arbejdspladsen.
Bogen bygger på en sammenfatning af international forskningslitteratur, som beskæftiger sig med problematikken omkring vidensmobilisering med relevans for arbejds­miljøfeltet. Sideløbende er gennemført en række seminarer, hvor centrale aktører i det danske arbejdsmiljøsystem har drøftet problemfokus, tendenser i litteraturen og udarbejdet anbefalinger til en ny fælles praksis.
Bogen er henvendt til forskere, bevillingsgivende og tilsyns­førende myndigheder, forskningsformidlere (konsulenter og rådgivere), samt arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljø­professionelle på landets virksomheder.
300,00 kr.
262,00 kr.