Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø

  • Roskilde Universitetsforlag
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788778675316
0

Denne bog introducerer vidensmobilisering som en strategi til at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsmiljøforskningen og dens anvendelsesmuligheder i praksis.


Bogen præsenterer viden om overordnede perspektiver, konkrete aktiviteter og virksomme mekanismer, som har betydning for, når arbejdsmiljøforskningen skal virke i praksis.


Sigtet med bogen er at skabe en fælles forståelse omkring etablering af problemfokus, formidlingsstrategier og rammer for samarbejdet mellem forskere og andre aktører, når arbejdsmiljøforskningen skal bringes i anvendelse på arbejdspladsen.


Bogen bygger på en sammenfatning af international forskningslitteratur, som beskæftiger sig med problematikken omkring vidensmobilisering med relevans for arbejds­miljøfeltet. Sideløbende er gennemført en række seminarer, hvor centrale aktører i det danske arbejdsmiljøsystem har drøftet problemfokus, tendenser i litteraturen og udarbejdet anbefalinger til en ny fælles praksis.


Bogen er henvendt til forskere, bevillingsgivende og tilsyns­førende myndigheder, forskningsformidlere (konsulenter og rådgivere) samt arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljø­professionelle på landets virksomheder.