Mod det todelte samfund

  • Samfundslitteratur
  • 2009
  • Paperback
  • 148
  • dan
  • 1
  • 9788776830199
0

Er den danske velfærdsmodel langsomt på vej mod et todelt velfærdssystem med privat leveret 1. klasses betalingsvelfærd til de økonomisk bedrestillede og en offentligt leveret, fortsat gratis, men skrabet minimumsvelfærd for fattigrøvene? Det er det spørgsmål, som denne bog sætter til debat. I bogen diskuteres, om den danske velfærdsmodel de seneste årtier er inde i en dybtgående forandringsproces, hvor nyliberalistiske modeller og opskrifter (såkaldt New Public Management) i stigende grad søges indført og udbredt i den offentlige sektor: privatisering, udlicitering, frit valg, mål og resultatstyring o.l.  Samtidig dokumenteres det, at den offentligt leverede velfærd er under pres gennem udhuling af det økonomiske grundlag for velfærden via regeringens skattestop og skattelettelser. Og det diskuteres, hvorvidt regeringens Kvalitetsreform er et led i den transformering af den danske velfærdsmodel hen imod en nyliberalistisk vision. Udbredelsen af nyliberalisme og NPM behandles ikke alene på samfundsplan, men undersøges også i to centrale velfærdssektorer: Folkeskolen og ældreplejen. Sidst, men ikke mindst diskuteres de langsigtede perspektiver for velfærden og den danske model.

168,00 kr.