Muligheder med portfolio

  • A/S Dafolo
  • 2002
  • Paperback
  • 128
  • dan
  • 1
  • 9788762403116
0

Portfolio anvendes mere og mere i de danske skoler, og det er der mange gode grunde til. En af dem er, at den bidrager til, at hver enkelt barn modnes i sin egen takt , selv-forståelsen styrkes og lysten til at lære bevares. Man skal dog være opmærksom på, at portfolio skal benyttes helhjertet, hvis det skal være med succes og ikke kun bruges som en kortvarig pædagogisk dille. Muligheder med portfolio er en håndbog i metoden og giver inspiration til pædagoger og lærere til i praksis at gøre brug af portfolio til at synliggøre det enkelte barns læring. Samtidig understreges metodens muligheder for at bygge bro mellem forskellige uddannelsesniveauer. Bogens budskab er, at portfoliometoden er en grundlæggende forudsætning for realisering af mål som livslang og livsdækkende læring. Bogen belyser portfolioens muligheder som dokumentations- og evalueringsværktøj og de forskellige portfolioformer, herunder arbejds- og udviklingsportfolio, fagportfolioer og elektroniske portfolioer Der gives eksempler på, hvordan portfolioen kan afpasses efter elevens alder og modenhed. Der påvises tillige, hvordan portfolioarbejdet kan konkretisere og støtte processen med læseplanernes målopfyldelse. Bogen bygger på svenske erfaringer med portfoliometoden, med udblik til bl.a. Finland, Italien og New Zealand. Den fremstiller klart og enkelt portfoliometodens teoretiske baggrund og bringer en lang række praktiske eksempler på brug af portfolio i førskolen, børnehaveklassen, grundskolen, ungdoms- og læreruddannelserne. Bogens tyngdepunkt ligger bl.a. i en dokumentation af, at begreber, der er vanskelige at håndtere i skolens hverdag, fx undervisningsdifferentiering, synliggørelse af elevens læring og udvikling af ansvarlighed for egen læreproces, er lettere at realisere ved brug af portfolio. Gennem portfolioarbejdet udvikles således ikke alene barnets og elevens forståelse af egen læring, men også den voksnes forståelse af børns læreprocesser.

234,00 kr.