• Samfundslitteratur
  • 2016
  • Paperback
  • 319
  • dan
  • 1
  • 9788759324950

Multikulturalismens fælder

0

Udgangspunktet for denne bog er, at kulturel forskellighed kan være berigende, hvis der er politisk vilje til at skabe demokratiske rammer for, hvordan folk med forskellige og konfliktende værdier kan leve sammen.

Men i Danmark såvel som i Sverige har multikulturalisme i vidt omfang dannet rammen for det politiske establishment, medierne og venstrefløjens bortforklaring af problemer.


 

Bogen bidrager til et opgør med den berøringsangst, der har præget myndigheder og debattører. Den er en kritik af de måder, multikulturalisme har udviklet sig på i de to lande, hvilket truer den demokratiske kultur og den individuelle frihed. Fokus er rettet mod den politiske korrektheds konformitet og moralisering, der fortrænger politisk uenighed.


 

Bogens 15 forfattere kredser om problemstillinger relateret til kultur. Nogle ser på ytringsfrihed og racisme, der er forbundet med diskussioner om tolerance, censur og selvcensur. Andre handler om mediernes filtrering af fakta. Atter andre ser på de forudindtagne holdninger, man støder på i forskning såvel som i offentlig debat i navn af anti-racisme.


299,00 kr.
89,00 kr.