Når professioner samarbejder

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • E-bog
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759329634
0

Det tværprofessionelle samarbejde spiller en vigtig rolle, når børn og unge i udsatte positioner har brug for støtte.


Denne bog samler en række forskningsbaserede tekster, der belyser og perspektiverer dette vanskelige samarbejde i forskellige kontekster - dagsinstitutionsområdet, skoleområdet, det sociale område og det pædagogisk psykologiske rådgivningsområde.


Bogens kapitler præsenterer en række forskellige teoretiske perspektiver, temaer, begreber osv., som tilsammen udgør en bred vifte af kontrasterende forståelser af, hvad der kendetegner det tværprofessionelle samarbejde.


Bogen falder i to dele. Første del er introducerende, hvilket efterfølges af bogens mest omfattende anden del, der belyser, hvordan det tværprofessionelle samarbejde tager sig ud i de forskellige kontekster, hvor de udsatte børn og unge befinder sig.