Nabosprogsdidaktik

  • Dansklærerforeningen
  • 2006
  • Paperback
  • 263
  • dan
  • 1
  • 9788779962248
0

Nabosprogsdidaktik har til formål at give lærere og lærerstuderende en fornøden basisviden og ideer til, hvordan de bedre kan inddrage nabosprogene i danskundervisningen.

Bogen er en samling artikler skrevet af skandinaviske forskere, der alle lægger vægt på fordelene ved at forstå sit nabosprog.

Målet med at undervise i nabosprog er ikke at lære at tale norsk og svensk, men at udvikle en receptiv kompetence, således at man kan anvende sit eget sprog, når man kommunikerer med folk fra et naboland.

Artikelsamlingen består dels af en række baggrundsartikler, der giver en teoretisk viden om sprog, didaktik, uddannelsessystemer m.v., og dels af en række didaktiske artikler med vægt på hvad, hvorfor og hvordan.

Den indeholder endvidere tekster på dansk, svensk, nynorsk og bokmål.

Bogen tænkes anvendt af lærere og lærerstuderende i hele Skandinavien.

358,75 kr.
340,75 kr.