• Nyt fra samfundsvidenskaberne
  • 2018
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 1
  • 9788776831608

Spørgsmål som 'hvem er jeg?' eller 'hvem er vi?' bliver stadigt mere påtrængende i en globaliseret verden. Både individet og kollektivet udfordres hele tiden og udvikles i mødet med andre livsformer og nye kulturer. Denne bog handler om nationale identiteter og de fortællinger, der danner basis for dem: Hvad udgør sådanne identiteter? Hvordan kan man undersøge dem? Hvordan opbygges og manifesterer de sig i specifikke tilfælde? Hvilke fællesskabsbehov søger man at udfylde ved dyrkelsen af forskellige identiteter?


Bogens to dele fokuserer på hhv. en teoretisk og begrebsmæssig afklaring samt en række casestudier. I bogens første del bringes begreber som identitet, kollektiv identitet, national identitet og national branding i anvendelse.


Bogens anden del beskæftiger sig med, hvordan identitetsproblematikker manifesterer sig i en række konkrete sammenhænge. Herunder:  • Fortællingen om fredens Europa som et problematisk fundament for det europæiske fællesskab

  • Den historiske romans rolle i nationsopbygningsaktiviteterne i de europæiske lande i det 19. århundrede

  • Udvikling af en selvstændig engelsk national identitet, kendetegnet ved både at adskille sig fra de øvrige nationaliteter på De Britiske Øer og den britiske overidentitet

  • Fortællinger og modfortællinger om en fælles imperial fortid i de postsovjetiske stater, og hvordan disse både kan ses som udtryk for og reproduktion af nogle dybtliggende konflikter mellem stater og folk.