Naturen i Danmark, bd. 5

  • Gyldendal
  • 2013
  • Hardback
  • 504
  • dan
  • 1
  • 9788702030297
0

Omfattende og rigt illustreret up-to-date beskrivelse af Danmarks søer og åer og de organismer, der lever her.
Bogen omhandler bl.a.
De ferske vandes opståen og udnyttelse
Menneskets betydning for søernes og vandløbenes nuværende udseende og biologiske tilstand
Ferskvandets levevilkår for flora og fauna
Planternes og dyrenes tilpasning til livet i ferskvand
Fremtidsperspektiver for de ferske vande

699,95 kr.
515,00 kr.