Ny Agenda

  • Bogværket
  • 2009
  • Paperback
  • 0
  • dan
  • 1
  • 9788792420039
0

Landskabsarkitekternes opgaver nyformuleres i disse år og med en dagsorden, der er langt mere omfattende end tidligere.
Ikke blot er paletten af opgaver forøget; selve landskabsarkitektrollen har opnået en autonomi, som den ikke tidligere har haft.
I dag er landskabsarkitekten også ´den grønne byplanlægger´; den profession, der skal sammenkitte og vitalisere de sprængte og usammenhængende bymiljøer, som industrialismen har efterladt, og som byplanlæggerne og bygningsarkitekterne stadig bygger; men den nye dagsorden rækker videre: Landskabsarkitekturen har, indtaget rollen som skaber af urbane landskaber, en selvstændig position, der breder sig overlappende eller som bindeled imellem den traditionelle byplanlægning og arkitekturen.

298,00 kr.