Oldkristne Tekster

  • Poul Kristensens Forlag ApS
  • 2002
  • Hardback
  • 503
  • dan
  • 1
  • 9788778511713
0

Dette er en stort anlagt oversættelse til dansk af De apokryfe Evangelier, ialt 38 større og mindre tekster. Alle skrifterne er oversat fra grundsprogene af professor, dr. theol. Søren Giversen, der gennem mange år har beskæftiget sig med udgivelse og oversættelse af apokryfe skrifter. Under ophold i udlandet har Søren Giversen kunnet sammenligne de trykte udgaver af teksterne med de bedste håndskrifter og han har derved lagt et solidt fundament for denne oversættelse.
Søren Giversens oversættelse omfatter alle de apokryfe evangelier, der kan føres tilbage til oldkirken, bl.a. Mariaevangeliet, der rummer et opgør mellem Peter og Maria Magdalene, Søren Giversens klassiske oversættelse af Thomasevangeliet, skrifter, der fortæller om Marias barndom, andre, der fortæller om Maria og Josef, om Jesu fødsel, barndom, offentlige virke, lidelse, død, nedfarten til dødsriget og opstandelsen.
Bogen rummer også en oversættelse af en rekonstruktion af den såkaldte ´Talekilde´ eller ´Q´, som efter nogle forskeres mening har været den ene af kilderne til Matthæus- og Lukasevangeliet.
Mange af de apokryfe beretninger er motiver for danske kalkmalerier eller skulpturer i danske kirker.

300,00 kr.