Omkostningsgodtgørelse i skattesager

  • Karnov Group Denmark A/S
  • 2006
  • Paperback
  • 176
  • dan
  • 2
  • 9788761916365
0

Bogen gennemgår systematisk reglerne for omkostningsgodtgørelse og er derfor et nyttigt opslagsværk for såvel rådgivere som myndigheder i forbindelse med behandling af spørgsmål om omkostningsgodtgørelse. Enhver der kommer i berøring med spørgsmål om omkostningsgodtgørelse bør have kendskab til emnerne i denne bog.

Bogen giver en grundlæggende gennemgang af:

* Hvem kan opnå omkostningsgodtgørelse
* Hvilke udgifter er godtgørelsesberettigede
* Hvilke sager er godtgørelsesberettigede
* Definition af medholdsvurderingen, samt efterreguleringsspørgsmål
* Krav til den sagkyndige og dennes regning
* Prøvelse af honorarer
* Administration

Bogens forfattere er:

Advokat Søren Aagaard, fag- og forretningsansvarlig for specialet skatteret i den landsdækkende advokatkæde ADVODAN.

Kristian Nørskov Stidsen er cand.merc.jur. fra Handelshøjskolen i Århus og tilknyttet KPMG Skat i Esbjerg.

Marie Skjelbo Nielsen er cand.merc.aud. fra Syddansk Universitet samt stud.jur. ved Århus Universitet. Marie Skjelbo Nielsen er ligeledes tilknyttet KPMG Skat i Esbjerg

561,00 kr.