• Samfundslitteratur
  • 2020
  • Paperback
  • 200
  • dan
  • 1
  • 9788759335819

Operativ skydning

0

Bogen tager udgangspunkt i modellen "den operative politibetjent", som berører emnerne teknik, taktik, magtanvendelse og mental parathed. At håndtere en farlig situation kræver en sådan helhedsforståelse af situationen.   


Ingen træning kan gøre politibetjente immune over for den stresspåvirkning, de udsættes for i situationen. Men de kan uddannes i at træffe de rette beslutninger under pres og vurdere, om og hvordan der skal anvendes magt. Det stiller krav til, at politibetjenten ud over et højt fagligt niveau også skal besidde personlige egenskaber som fx empati, situationsfornemmelse og psykisk balance.   

Bogen sigter til at gøre politibetjenten i stand til på den professionsetisk bedste måde at håndtere den farlige situation.  
248,00 kr.
220,00 kr.