Ordets magt: Retorisk tænkning der holder. 1: Før 1900

  • Samfundslitteratur
  • 2012
  • Paperback
  • 266
  • dan
  • 1
  • 9788759314852
0

Ordets magt. Retorisk tænkning der holder. I: Før 1900 præsenterer retorisk teori gennem tiden, fra dens opståen i det græske demokrati til nutiden. Den ser på den retoriske tænkning som en ressource for moderne praksis og teori inden for kommunikation. I bogen forstås 'retorik' bredt, dvs. som kommunikation der er tilrettelagt for at virke på andre mennesker. Dermed er det klart at retorik i høj grad er et fag som udøves i dag - og som der er brug for i dag. Og i den retoriske tænkning gennem tiden ligger utallige impulser som kan inspirere moderne mennesker der arbejder med kommunikation Bogen kommer 'ud i hjørnerne' og forsimpler ikke stoffet til nogle få enkle læresætninger. Alligevel er den tilgængelig, læseværdig og levende, med mange moderne henvisninger og konkrete eksempler. Bogen henvender sig såvel til praktikere som til lærere og studerende. Retorik findes, eller er ved at opstå, som uddannelse på stadig flere række læreanstalter i hele Skandinavien. Det har status som valgfag i den danske gymnasieskole, og retoriske aktiviteter spiller i det hele taget en stigende rolle i hele uddannelsessystemet, ikke mindst i faget dansk. Bogen vil blive fulgt op af et bind II, der dækker tiden fra 1900 til i dag.

268,00 kr.
238,00 kr.

Bogen er også tilgængelig som ny:

ISBN: 8888759314850