Organisationer i bevægelse

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759325025
0

Læring, udvikling og innovation er blevet vigtige mantra og konkurrenceparametre for den moderne organisation. Men hvad menes der egentlig med begrebet organisatorisk læring? Hvad forstår vi ved begrebet organisation? Og hvordan kan en organisation i det hele taget lære noget?

Det forsøger Organisationer i bevægelse at svare på.

Med udgangspunkt i en moderne organisationsforståelse, hvor organisationer ses som organiseret aktivitet, giver bogen en grundig indføring i det organisatoriske felt med særlig fokus på læring og forandring.

Forfatterne præsenterer en række praksisfelter, der udvider og nuancerer den indledende teorigennemgang.

Bogen veksler således mellem en teorihistorisk redegørelse for det organisatoriske felt i en læringsoptik og et fokus på nyere trends og tendenser så som -newcomer inovation-, -nyinstitutionel teori- og dynamisk organisationsundersøgelse.

Organisationer i bevægelse henvender sig til studerende på universiteter, professionsbacheloruddannelser og på efteruddannelser på diplom- og masterniveau, men kan også anvendes af ledere og konsulenter, der interesserer sig for organisationsteori og organisationsudvikling i et lærings- og forandringsperspektiv.