På eget ansvar

  • Bogforlaget Frydenlund
  • 2006
  • 62
  • dan
  • Udgave er ikke defineret
  • 9788778874474
0

'Vi har ikke skrevet bogen her for at klynke. Hensigten er heller ikke at rette bebrejdelser mod enkeltpersoner, for systemet er i alt væsentligt bemandet med såvel dygtige som ordentlige mennesker, der virkelig gør en stor indsats. Intentionen med bogen er derimod at rette en indtrængende opfordring først og fremmest til de politikere, der just i disse måneder sidder og arbejder med udformningen af fremtidens sundhedsvæsen i forbindelse med implementeringen af kommunalreformen. Det er mange år siden, der har været en så oplagt chance for at ændre på så oplagte uhensigtsmæssigheder'. Sådan skriver forfatterne i forordet til denne lille bog, som fortæller historien om husmor Grethe Jensen og hendes sidste fem år, inden hun døde den 13. juli 2002 som følge af rygerlunger i en alder af 76 år. Det er også historien om den kamp, hendes mand gennem 53 år, den nu 76-årige tidligere forbundsformand for Dansk Funktionærforbund og tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Hans Jørgen Jensen, kæmpede for at sikre hustruen en ordentlig og værdig behandling og afslutning på livet. Det var en kamp, han tabte – fordi der ikke var sammenhæng og samarbejde mellem de forskellige dele af det sundhedssystem, som ægteparret Jensen og deres børn var i kontakt med. Og fordi ingen i systemet kunne eller ville påtage sig ansvaret for at søge at sikre en sådan sammenhæng.