Pædagogik som fag og praksis

  • Samfundslitteratur
  • 2012
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 1
  • 9788759324325

Denne lærebog henvender sig til faget Pædagogik i læreruddannelsen og beskriver fagets tretten centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) ud fra en række forskellige faglige perspektiver.

Mange af bogens kapitler anlægger et historisk blik og udreder lærerens handlemuligheder under forskellige betingelser. Et gennemgående tema i bogen er en opfattelse af pædagogik som en søgning mod -at finde det sted, hvor vi er-.

Dette sker gennem anerkendelse af hver enkelt elevs forudsætninger, gennem inklusion i klassefællesskaber og gennem elevens egne erfaringer med læreprocesser, der forandrer og udvikler. Det er bogens præmis, at sådanne tilgange kan styrke elevernes lyst til at lære og til nysgerrigt at opspore viden.

Pædagogik er imidlertid også en afvisning af fordomme og stigmatisering, kritik af social nød og et sigte om at fremme demokratiske relationer mellem voksne og børn, hvilket kan ses som et andet gennemgående tema gennem bogens kapitler.