• Samfundslitteratur
 • 2014
 • Paperback
 • 174
 • dan
 • 1
 • 9788759318782
0

Problembaseret læring og projektarbejde (PBL) anvendes på en lang række videregående uddannelser. Evnen til at arbejde problem- og projektbaseret er imidlertid ikke noget, der kommer af sig selv. Det er en kompetence, der skal tilegnes og opøves. Bogen giver et solidt afsæt for at få det bedste ud af arbejdsformen. Forfatterne præsenterer en række modeller, idéer og forslag til, hvordan man på succesfuld vis kan tage ansvar for egen læring gennem de udfordringer og muligheder, der følger med PBL. Bogen sætter bl.a. fokus på: 

 • problemfelt og problemformulering 
 • projektstyring og projektledelse 
 • samarbejde i projektgrupper og med vejledere 
 • kommunikation og konflikthåndtering 
 • brug af it 
 • evaluering 

PBL problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser er skrevet af forskere fra Aalborg Universitet, som har forsket og undervist i PBL inden for hhv. humanistiske, ingeniør-, natur- og samfundsvidenskabelige uddannelser. Bogen er således tænkt anvendt på tværs af fagene.

259,00 kr.
225,00 kr.