Personaleledelse - artikler og cases

  • Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  • 2006
  • Paperback
  • 349
  • dan
  • 1
  • 9788776830021
0

Personaleledelse - artikler og cases er et vigtigt supplement til den klassiske lærebog "Personaleledelse - en målrettet strategiproces", der præsenterer og diskuterer en række centrale temaer inden for personaleledelse. Indholdet er synkroniseret med grundbogens kapitler og består af uddybende artikler og konkrete cases, der belyser og eksemplificerer de samme temaer: Personalepolitik og planlægning, rekruttering og udvælgelse, karriereplanlægning og personaleudvikling, læring og ledelse, motivation og gruppeprocesser, afvikling af personale, belønningssystemer, international personaleledelse, personaleledelse og virksomhedsstrategi. Bogen er dermed velegnet som supplerende materiale i undervisning eller som perspektiverende og inspirerende læsning for ledere, medarbejdere eller andre, der er involverede eller interesserede i Human Resource Management og personaleledelse.

72,50 kr.
60,00 kr.