Politi 1682-2007

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759322314
0

Engang bestod dansk politi af én enkelt mand i København. I dag er politiet en organisation med 14.000 ansatte med opgaver både inden for og uden for strafferetsplejen - både nationalt og internationalt.

Politi 1682-2007 fortæller historien om udviklingen inden for dansk politi.