• Samfundslitteratur
  • 2010
  • Paperback
  • 246
  • dan
  • 1
  • 9788759309704

Positionering

0
Mellemlederen er centrum for al aktivitet i sin afdeling, men må samtidig referere til og stille alle mulige aktører – både inden for og uden for afdelingen – tilfreds.
Bogen viser, hvordan mellemlederne håndterer at befinde sig i et krydspres mellem topledelse og medarbejdere, lederkolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Bogen viser også, hvordan lederrollen ikke er noget, man har eller er, men noget man gør. En række autentiske, danske mellemledere er blevet videofilmet, mens de holder afdelingsmøde. Via den internationalt anerkendte mikrosociologiske metode vises udførligt i eksempler fra praksis, hvordan mellemledere formelt, normativt og fagligt konstruerer deres lederrolle. Denne positionering foregår i relation til medarbejderes positionering og modpositionering.

Positionering besvarer også en række principielle spørgsmål, som praksis rejser: Hvad giver mellemlederen magt over medarbejderne? Og hvorfor kan det overhovedet være interessant for medarbejderne at lade mellemlederen få magt over sig? Denne indbyrdes magtrelation er selve fundamentet for mellemlederens virke.

Bogen tilhører en miniserie om mellemlederens kommunikation i relation til ledelse og organisation. Dens søsterbog, Fortolkningsledelse – mellemlederes kommunikative arbejde med værdier og kulturskabelse, handler om mellemlederens arbejde med at socialisere medarbejderne og skabe fælles forslag.

Begge bøger henvender sig til studerende ved højere læreanstalter – samt til ledere og rådgivere.
288,00 kr.
49,00 kr.