Praksis, rum og mobilitet

 • Roskilde Universitetsforlag
 • 2020
 • Elektronisk medie
 • 0
 • Danish
 • 1
 • 9788778679543
0

Praksis, rum og mobilitet præsenterer et aktuelt billede af dansk forskning inden for den sociale og kulturelle geografi og illustrerer dette forskningsområdes bidrag til både det socialvidenskabelige og det geografiske felt.


Den socialteoretisk orienterede geografi har manifesteret sig internationalt i mange debatter inden for samfundsvidenskab og humaniora, ligesom den selv i stigende grad har åbnet sig for indflydelse fra andre fag. Det er denne tværvidenskabelige tendens, der kommer til udtryk i denne bog.


Fælles for bogens bidragsydere er en interesse for det sociale livs rumlige dimension. Det kommer til udtryk gennem diskussion af en række rumlige begreber som: • Landskab

 • Rum

 • Strømme

 • Territorier

 • Steder

Begreberne sættes i spil overfor problemer omkring social praksis, strategi og identitet og danner grundlag for opfattelser af socialt liv, der vægter forskellighed og kontekstualitet. I dette indgår også bestræbelser på at overskride den omdiskuterede dikotomi mellem konstruktivisme og realisme.


Bogen henvender sig til studerende og akademikere inden for geografi og andre humanvidenskaber med interesse for samfundslivets rumlige aspekter.