Praktisk statistik

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759323182
0

Praktisk statistik er en gennemarbejdet og pædagogisk indføring til de grundlæggende statistiske metoder og principper - illustreret med eksempler og suppleret med opgaver.

Bogen dækker en række områder som for eksempel:

- Brug af tabeller og figurer - herunder anvendelse af simple indekstal og logaritmisk afbildning
- Beregning af prisindeks og deflatering af tidsserie
- Sæsonkorrektion af kvartals- eller månedstal via beregning af glidende gennemsnit
- Trend og fremskrivning via regressionslinier, beskrivelse af konjunkturændringer og konjunkturvurdering
- Beregning af gennemsnit, median og fraktiler for et intervalgrupperet talmateriale samt standardberegning via vejet gennemsnit
- Korrelations- og regressionsanalyse.

Analyser og beregninger er foretaget ved hjælp af regnearksprogrammet Excel. Analysemulighederne i og egenskaberne ved Excel, som et værktøj i de praktisk-statistiske analyser, indgår i hele fremstillingen.

For en mere detaljeret fremstilling af de konkrete fremgangsmåder og procedurer i Excel henvises til forfatterens bog Statistik med Excel.

Bogen indeholder opgaver til de enkelte kapitler og anvendes som lærebog om praktisk-statistiske metoder på økonomistudierne på handelshøjskoler og mange andre steder.