• Dafolo A/S
  • 1999
  • 256
  • dan
  • Udgave er ikke defineret
  • 9788771600520
Rettigheder:
  • 10 copy-operations
  • 384 page-prints

Problembaseret læring

0

”Problemet først” er den norske titel på Roar C. Pettersens bog om problembaseret læring som pædagogisk idé og strategi. Hermed er formuleret hovedpointen i Problembaseret Læring, PBL, at det er gennem arbejdet med opgave- eller problemløsning, at eleverne/de studerende tilegner sig kundskab, færdighed og indsigt. PBL sigter på at tilvejebringe læreprocesser, kendetegnet ved de studerendes aktive involvering og baseret på virkelighedsnære problemsituationer. Der lægges derfor vægt på: at tage udgangspunkt i og relatere til eksisterende kundskaber og erfaringer hos de studerende, at stimulere til at tage et personligt ansvar for egen uddannelse og læring, at tilskynde de studerende til at bearbejde og behandle lærestoffet i meningsfyldte situationer, relateret til fremtidig praksis inden for uddannelsens fagområde, at bidrage til udvikling af en faglig kvalificeret, kritisk og analystisk holdning til lærestoffet og at medvirke til de studerendes personlige og professionelle udvikling. Problembaseret læring medfører en afgørende ændring i lærerens opgave og rolle med en større vægt på funktionen som vejleder. Bogen giver på baggrund af en gennemgang af forskellige vejledningsmetoder og -strategier en grundig indføring i PBL-vejledning. I bogens 2. del diskuteres forskellige kundskabsformer, deres rolle og plads i de erhvervsrettede uddannelser samt teori-praksis forholdet og PBL’s muligheder for at fremme integrationen herigennem. Roar C. Pettersen er cand.polit. med pædagogik som hovedfag og er ansat som højskolelektor ved afdelingen for sundhedsfag ved Høgskolen i Østfold.

138,75 kr.

Når du har købt e-bogen, modtager du et download-link på e-mail. Linket skal aktiveres indenfor en måned fra købsdagen.

 

Hvis du ikke tidligere har købt e-bøger hos os, så læs denne vejledning, inden du benytter linket og downloader din e-bog.