• Samfundslitteratur
 • 2020
 • Elektronisk medie
 • Danish
 • 1
 • 9788759335444

Den gode projektgruppe bliver ofte set som den, hvor der er god kemi, og hvor det fungerer godt socialt. I sådanne grupper er det altafgørende at være sammen med de rigtige personer.


I Projektgruppen - hvordan gør vi? ses projektarbejdet som et professionelt samarbejde. Her ligger fokus på handlinger frem for på personligheder; dvs. hvad de studerende skal gøre for, at gruppearbejdet bliver lærerigt og produktivt for alle - uanset hvem man er i gruppe med.


Læs i bogen om: • Problemorienteret projektarbejde (PPL) - Hvad er rationalerne bag? Hvad forventes der af den studerende?

 • Gruppearbejdets læringsteori - Hvorfor egentlig arbejde i grupper?

 • Facilitering - Et centralt værktøj til at styre gruppens møder.

 • Projektstyring - Et centralt værktøj til at planlægge projektet og aflevere til tiden.

 • Konflikter i samarbejdet - Hvad gør vi? Hvem kan hjælpe os?

 • Gruppeeksamen.

Projektgruppen - hvordan gør vi? er til studerende på universitetet, som skal arbejde i grupper om et projekt i kortere eller længere tid. Bogen giver en grundlæggende viden, konkrete værktøjer og præsenterer samtidig argumenterne for projekt- og gruppearbejdet. Mange af bogens kapitler er også relevante for studerende og undervisere på andre uddannelsesniveauer.