Psykiatriens historie - fra middelalderen til 2002

  • Ovartaci Fonden
  • 2003
  • Paperback
  • 59
  • dan
  • 1
  • 9788788560206
0

Psykiatriens Historie fra Middelalderen til 2002 er en serie på 23 plancher fra Psykiatrisk Historisk Museum i Risskov, som fortæller psykiatriens historie gennem udvalgte temaer.

Plancherne udstilledes for første gang i forbindelse med Hospitalets 150 års jubilæum den 1. september 2002.

Med afsæt i den enkelte psykisk syge og det omgivende samfunds håndtering af psykisk sygdom har vi lagt vægt på at formidle så mange konkrete oplysninger som muligt, uden at stoffet mister overskuelighed.

Vi oplever på Museet en stor interesse fra publikums side for at kunne anskaffe materialet i bogform, og vi er glade for hermed at kunne præsentere resultatet.

98,00 kr.