Psykologisk modstand

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 1
  • 9788759337950

Vi mennesker ved ikke altid, hvorfor vi handler, som vi gør.
Vi ved heller ikke altid, hvordan det går til, når vi ikke får gjort eller sagt
det, som vi har besluttet. Den slags indre benspænd kaldes ofte psykologisk
modstand.

Der kan være indre psykologiske forhold, der spænder ben for
ledelse og samarbejde, for produktivitet, udvikling og omstilling, uden at
indehaveren af modstanden selv opdager det. Man opdager måske virkningerne af
sin egen indre modstand i form af samarbejdsforstyrrelser,
produktivitetsblokeringer, udviklingstræghed eller omstillingsvanskeligheder,
men de bagvedliggende indre psykologiske forhold, der forårsager dem, er man
ikke bevidst om. Hvordan og hvorfor skjuler disse forhold sig for ens blik? Og
hvilke muligheder er der så for at afdække og forstå, hvad det er, der foregår?
Det belyser denne bog både teoretisk og praktisk. Med eksempler viser den,
hvordan teorier og begreber om psykologisk modstand kan anvendes til at forstå
og håndtere de ydre problemer, og de indre psykologiske forhold der forårsager
dem.

Kontakt forfatteren her: https://www.petergoetz.dk/