Psykologiske og pædagogiske metoder  

  • Roskilde Universitetsforlag
  • 2021
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788778675606
0

I bogen præsenteres en række kvalitative og kvantitative metodiske tilgange til empirisk forskning inden for det socialpsykologiske og sociologisk-pædagogiske område.


De enkelte metoder beskrives af forskere, der anvender de respektive tilgange i deres forskning. Forfatternes hensigt er imidlertid ikke kun en præsentation af de metodiske tilgange, men også en illustration af, hvordan metoderne anvendes i en forskningspraksis. Derfor tager alle præsentationerne udgangspunkt i cases og eksempler fra konkrete forskningspraksisser.


Samtlige kapitler rummer endvidere diskussioner af sammenhængen mellem det videnskabsteoretiske fundament og den metodiske tilgang til forskning i praksis.


Forfatterne giver indsigt i forholdet mellem forskning, metode og videnskabsteori på en sådan måde, at det bliver muligt for studerende på kandidatuddannelser i psykologi, pædagogik og beslægtede discipliner at hente inspiration til eget empirisk arbejde heri.


Endvidere giver bogens kapitler et indblik i bredden i den nutidige nordiske psykologiske og pædagogiske forskning, hvorfor bogen på mange måder er en usædvanlig, men samtidig særdeles tidssvarende metodebog.