Reglerne om dagtilbud

  • Dafolo
  • 2009
  • Paperback
  • 80
  • dan
  • 1
  • 9788772814353
0

Reglerne om dagtilbud - en guide til de vigtigste emneområder

Hensigten med Reglerne om dagtilbud - en guide til de vigtigste emneområder er at gøre det samlede regelstof på dagtilbudsområdet forståeligt og så let tilgængeligt som muligt. Det sker dels ved en introduktion til regelsættet, hvor de mest centrale regelområder bliver gennemgået og sat i perspektiv. Dels ved at gengive loven og bekendtgørelsen på området i fuld udstrækning, men samtidig alene bringe nøje udvalgte paragraffer i den øvrige lovgivning, som er relevante for dagtilbudsområdet. Og endelig ved at bringe et stikordsregister, der henviser direkte til emnernes behandling i såvel introduktions- som regelteksten.

Bogen henvender sig dels til pædagogstuderende i praktik, dels til pædagoger og dagtilbudsledere samt ikke mindst til forældrerepræsentanter i institutionsbestyrelser mv. Alle tre grupper har behov for at kende til reglerne om og formålet med daginstitutioner, om underretnings- og tavshedspligtens omfang, om videregivelse af oplysninger m.v. samt for hurtigt at kunne finde og orientere sig i de konkrete regler om disse forhold.

148,75 kr.
133,88 kr.