• Syddansk Universitetsforlag
  • 2001
  • Paperback
  • 91
  • dan
  • 1
  • 9788778386458

Rentesregning

0

Rentesregning er et nødvendigt redskab for alle, der beskæftiger sig med økonomisk planlægning. I bogen gennemgås de centrale begreber og teknikker, og det er intentionen, at læseren herigennem bliver fortrolig med bl.a. diskontering af betalinger, der forfalder på forskellige tidspunkter, samt beregning af interne rentefødder (effektive renter).

Rentesregning er således primært et hjælpeværktøj i forbindelse med investerings- og finansieringsovervejelser. Bogen indeholder et afsnit om rentesregning i regnearket Excel. Der er endvidere et afsnit med en række eksempler på nyttige rentetabeller.

150,00 kr.